GrafikGrafikGrafikGrafikGrafikGrafikGrafikGrafik

Vanedannende og smertestillende medicin

Beroligende medicin, sovepiller og stærk smertestillende medicin

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

”Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.”

Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin i en konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Aktuelt

Aktuelt

LUKKEDAGE

Følgende mulige læger i RC lægecenter vikarierer ved ferier og lukkedage:

Hoffmeyer og Linde 7878 7002
Familielægerne 3670 0479
Sindhøj og Moltke 3630 0030
Allan Rubæk-Andersen 3670 2040