GrafikGrafikGrafikGrafikGrafikGrafikGrafikGrafik

Henvisninger

Har du brug for en henvisning?

Egen læge kan viderehenvise til anden speciallæge, psykolog, fysioterapeut eller fodterapeut, såfremt det er lægeligt indiceret. 

Ved henvisning til psykolog og fodterapeut skal visse kriterier være opfyldt førend henvisning med tilskud fra Den offentlige Sygesikring kan finde sted. Som udgangspunkt skal alle henvisninger forudgås af en lægelig konsultation.

Aktuelt

Aktuelt

CORONA-INFO

Vi beder jer være opmærksomme på følgende:

Grundet den nuværende corona-pandemi er vores åbne konsultation midlertidigt lukket!

Ved symptomer på luftvejsinfektion (feber, hoste, halsondt) skal man IKKE MØDE OP I KLINIKKEN, men blive hjemme så længe man er syg.
Såfremt man oplever åndenød eller anden forværring tages telefonisk kontakt til klinikken eller 1813.

Efter anbefaling vil mange ikke-akutte konsultationer blive aflyst i de kommende uger.

Ring evt til Corona Hotline 70 20 02 33


LUKKEDAGE:
Klinikken holder lukket følgende dage:

28., 29. og 30. april: kursus

Følgende klinikker dækker, når vi holder lukket:
Sindhøj og Moltke tlf 3630 0030