Om klinikken

Vi er dagligt 2-3 læger samt 1-2 sygeplejersker i klinikken

Ved mere kroniske sygdomme tilstræber vi, at det er den samme læge eller sygeplejerske, som følger og rådgiver patienten.

Lægerne RC294 er en del af Lægecenteret i Rødovre Centrum. Lægecenteret består af 11 praktiserende læger, der samarbejder i ferier og ved sygdom.

I lægecenteret er der ud over de praktiserende læger også speciallæger inden for kirurgi, muskel/led sygdomme, øjensygdomme, øre-næse-hals sygdomme, børne-/voksen psykiatri samt psykologer, fysioterapeuter og laboratorium.

Speciallægerne og de praktiserende læger holder jævnligt fælles konferencer med opdatering af vores faglige viden.