Vaccinationer

Influenzavaccination 2021/22

Hvem kan få gratis vaccination: Alle over 65 år, kronisk syg, førtidspensionist, BMI > 40, Gravid i 2.+3. trimester samt børn mellem 2-6 år.

Børn mellem 2-6 år tilbydes influenzavaccine via næsen og gives 2 gange med 4 ugers mellemrum.

Ring blot til klinikken for at bestille tid.

For nærmere information om målgruppe for gratis vaccination samt yderligere oplysninger henvises til Statens Serum Institut.

Covid-19 vaccination

Ved spørgsmål vedr. Covid-19 vaccination henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt Covid-19 Hotline på tlf. 70200233

Vaccination mod pneumokoksygdom

Pneumokokker er årsag til invasiv pneumokoksygdom (IPS), der især omfatter blodforgiftning og/eller meningitis (hjernehindebetændelse).

Pneumokokker er den hyppigste årsag, 20%, til lungebetændelse hos voksne.

Personer der er fyldt 65 år og personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom (IPS) tilbydes gratis 23-valent pneumokokvaccination (PPV23).

Der henvises til Statens Serum Institut for yderligere information.

Kighostevaccination

Gratis kighostevaccination tilbydes til gravide i 3. trimester. 

Vaccinationen gives i forbindelse med 3. lægeundersøgelse omkring 32. graviditetsuge. Der gives én vaccination.

Børnevaccinationer

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod ti infektionssygdomme.

Vaccinationer forebygger sygdomme, som kan være alvorlige for barnet.

For nogle børnesygdomme gælder, at de er meget smitsomme, og at næsten alle børn vil få sygdommene på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke er vaccinerede.

Dette gælder for mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste.

3 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV 1**
5 mdr.* difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV 2** 
12 mdr.* difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV 3**
15 mdr. MFR 1
4 år* MFR 2
5 år* difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år HPV 1 og 2

Endvidere kan kvinder vaccineres gratis mod røde hunde
*) Angiver samtidig børneundersøgelse
**) Pneumokokvaccine

Rejsevaccinationer

For vejledning vedr. rejsevaccinationer og smitsomme sygdomme på rejser henvises til Statens Serum Institut.

Ved behov for vaccination beder vi dig bestille tid til en konsultation. Eventuelle rejsevacciner skal ordineres på recept og afhentes på apoteket forud for konsultationen. Enkelte vacciner gives ikke i klinikken, der henvises i stedet til Danske Lægers Vaccinationsservice.

Da rejsevaccinationer ikke er dækket af den offentlige Sygesikring opkræves et vaccinationshonorar på 100 kr. der betales kontant eller med Dankort.