Uddannelseslæge

Rikke Bak

Lægevikar

Rikke er færdiguddannet læge med ret til selvstændigt virke. Hun er ansat som vikar i marts og april.
Páll har både erfaring fra hospitalssektoren og fra almen praksis.